Södra Myra

Bebyggelselämning i Finnebäck i Brunskog.
Nr 246 på Brunskogskartan. Undertecknad har inte någon vetskap om hur stugan såg ut eller när den revs,
Ingegerd Jonsdotter (min mormor) föddes i januari 1816 på Tomta i Finne-
bäck, där fadern var hemmansägare. Hon växte upp bland många hel- och
halvsyskon, blott 5 år gammal blev hon moderlös. Fadern Jon Matteson
(jong Massen) var gift 3 gånger. Den 13 september 1840 trädde Ingegerd i
brudstol, hon var då 24 år. Brudgummen Olof Nilsson var född i Lerhol,
Brunskog 1814. Han hade troligen lärt skräddaryrket varför han tillsammans
med skräddaren Ola på Skräddarbråten kom till Finnebäck Tomta för att sy
kläder åt den stora familjen där. Han blev då förälskad i Ingegerd och de
gifte sig och flyttade till Södra Myren. Sex barn, 3 söner och 3 döttrar skänkte
Ingegerd sin make. En son gick bort i späd ålder. Ända in på 70-talet var alla
barnen kvar i hemmet. Den yngsta sonen var döv och krympling, han dog vid
17 års ålder. Dagen före julafton år 1883 lämnade Ingegerd sina kära. Hennes
man hade tidigare flyttat med sin familj till sin svåger, bonden Nils Jonsson
på Berget, Finnebäck, där han först var dräng sedan bonde.
Hans son Olof stannade
kvar på Berget och gifte sig med en faster till mig. Olof Nilssons dotter Betty
gifte sig med min far, dessa makar hade dubbelbröllop den 17/10 1876.

Uppgiftl.Helmer Västlund.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:11:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:11:03) Kontakta föreningen