07-265-01-Finnebäck-Tomta-02.jpg

07-265-01-Finnebäck-Tomta-02.jpg
På gärdet nordost om Tomta i Finnebäck, augusti 1937.

Från vänster: Olle Olsson och hans fru Götilda. Två flickor ej kända till namn.
Nils Nilsson på Högåsen med hustrun Kristin.
Längst till höger Gunnar Olsson, Tomta.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-11-27 09:19:46) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-29 06:53:50) Kontakta föreningen