07-135-01-1841-Karin Andersdotter-02-Kaprals-Kari

07-135-01-1841-Karin Andersdotter-02-Kaprals-Kari
Kapras-Kari utanför sin stuga Kapral-Boställe i Finnebäck. 
Flyttades före 1913. Lillstuga på Ekbcken.
Användes en tid som Konsumaffär.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-11-26 16:13:52) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-03 20:08:21) Kontakta föreningen