Basar 5

Basar nr 5 är idag riven.

Basarerna ligger i Strands hemman i Brunsbergs samlade bebyggelse. Byggår 1859-1860. Husen byggdes åt smederna på bruket, två familjer i varje hus.
Ordet "basar" kommer från det turkiska ordet "bazar" som betyder en rad av salustånd längs en gata. För Brunsbergs del är just den långa raden av hus det enda som kan liknas vid ordet "basar". Själva namnet Basarerna är aldrig omnämnt i handlingar från byggnadstiden, varför och när namnet har tillkommit är inte kännt.
Förr kallades denna rad "skvallerra".


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 09:53:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-11-30 22:30:49) Kontakta föreningen