31-04-01-Brunsbergs Handel-01

31-04-01-Brunsbergs Handel-01
Knut Emil Andersson (kallas för KE) var född 1872 i Mellösa i Södermanland.
I maj 1897 flyttar KE, Ida 1877 och sonen Elof till Brunsberg och startar där lanthandel under namnet
KE Anderssons Diversehandel. Här i Brunsberg föds familjens övriga barn, totalt blev de 8 barn.
Familjen Andersson 1915.
Bakre från vänster Elof 1896, Rut 1900, David 1898, Lisa 1904
Främre från vänster Harry 1907, Tora 1911,  Ida 1876, KE 1872, Karin 1912, Bertil 1909

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2018-10-03 21:32:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-18 20:48:03) Kontakta föreningen