08-140-01-Gryttom-Oxbroa-03

08-140-01-Gryttom-Oxbroa-03
Nybyggnation av Oxebroa på gränsen mot Högeruds församling.
Året är troligtvis 1929.
Från vänster står Okänd Ak-arbetare
Ivan Andersson, Nyhem, Humslid
Birger Fransson, Fekäng, Fjäll
Anton Nordal, Fjäll

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-22 13:16:17) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-22 13:16:17) Kontakta föreningen