17-344-00-Lerhol-Rönningen-01-Före 1916.jpg

17-344-00-Lerhol-Rönningen-01-Före 1916.jpg
Rönningen i Lerhol som det såg ut när Carl Westling år 1912 köpte det av  Alfred
Alfredsson Lerholsfors.
Vid verandan står Sofia Westling med äldsta sonen Gunnar.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-23 11:59:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-23 11:59:34) Kontakta föreningen