17-230-10-Lerhol-Logen Thorsborg-Gymnastik-01-Grupp 1920-tal.jpg

17-230-10-Lerhol-Logen Thorsborg-Gymnastik-01-Grupp 1920-tal.jpg
Edane Gymnastik och Idrottsförening bildades i början av 30-talet och slogs samman med Edane Sportklubb. Edane Sportklubb hade bara fotboll på programmet, men efter sammanslagningen blev det fotboll och gymnastik. Kortet ovan var nog det första av gymnasterna och togs i början av 30-talet. Ledare var skollärare August Arvidsson.
Övre raden från vänster: 1) Hildegard Johansson, 2) Ella Inger, 3) ? , 4) Sara Arvidsson, 5) Elsa Johansson, 6) Ebba Olsson, 7) Gunnar Westling, 8) Anders Ohlsson och 9) Holger Andersson.
Mellanraden: 1) Ivar Ernebrant, 2) Alli Rollen, 3) Maja Stolpe, 4) Febe Sten, 5) Ingrid Johansson 6) Anna Andersson.
Nedre raden: 1) Arne Westling, 2) Sven Rollen, 3) Folke Westling, 4) August Arvidsson, 5) Bertil Falkevik och 6) Åke Dahlman.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-11 10:48:30) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-11 10:48:30) Kontakta föreningen