17-230-20-Lerhol-Logen Thorsborg-Kurser-01-Studiecirkel.jpg

17-230-20-Lerhol-Logen Thorsborg-Kurser-01-Studiecirkel.jpg
Ovanstående bild är tydligen en kurs i matematik (allmänna bråk)
med Fritz i Söstuga som ledare och arrangerades av och i "logen"
i Lerhol i slutet av 20-talet. De deltagare jag tror mig känna ige
är, för att börja med damerna, 
Ingrid Lohberg till vänster och systrarna Vera och Aline Rollén till höger. Pojkarna till vänster
är utifrån räknat Gösta Andren, Gustaf Gustafsson, min bror Gunnar och delvis skymd Agne i Nystuga.
Intressant är också den spartanska möbleringen, plank på bockar att sitta på. "Svarta tavlan" är 
också enklast möjliga som synes.
Med dessa rader hoppas jag som sagt att få igång en inventering både av byrålådor och hjärnkontor 
för dokumenation aven tid då folkrörelserna med frivilliga oavlönade krafter i stort sett
skötte folkbildningen utanför universitet och läroanstalter.

Folke WestlingFörening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-11 11:28:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-11 11:28:21) Kontakta föreningen