60-06-AE 22-G-Logen Thorborg-Gökotta-Stora berget 12-6-1927.jpg

60-06-AE 22-G-Logen Thorborg-Gökotta-Stora berget 12-6-1927.jpg
Logen Thorborg-Gökotta-Stora berget 12-6-1927

Rollén, Rut Gustavsson, Gunnar Westling, Ivar Blomkvist, Ingrid Lohberg, Fritz Andersson, Karl Johansson, John Rollén, Helge Lohberg, Gustav Westling,Erik Olsson, Lisa Wikström (Protsvit) Else Arvidsson, Georg Rollén.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-01-23 20:39:35) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-01-23 20:39:35) Kontakta föreningen