17-110-01-Edane-Missionförs-02-G

17-110-01-Edane-Missionförs-02-G
Söndagskolelärarkurs 1944

Bakre raden från vänster:
1) Okänd, 2) Okänd, 3) Gunhild Sandell 4) Okänd, 5) Ellen Andersson, Sunne, 6 Okänd, 7) Okänd, 8) Okänd, 9) Okänd, 
10) Elna Engström och 11) Sven Engström, Edane.

Rad tv bakifrånfrån vänster:
1) Okänd, 2) Okänd, 3) Okänd, 4) Okänd, 5) Okänd, 6) Okänd, 7) Okänd, 8) Karl Erik Eriksson, Högvalta 9) Okänd ,10) Okänd, 
11) Okänd, 12) Gustaf Alkemo,13) Okänd, 14) Harry Eriksson15) Okänd och 16) Okänd.

Rad två framifrån från vänster:
1) Okänd, 2) Alva Olsson, Sörgården Edane, 3) Ellen Jonsson, ”Lycka” Byn, 4) Kajsa Engström Edane, 5) Okänd,, 6) Okänd,
7) Okänd, 8) Barbro Näsman, 9) Okänd och 10) Okänd.

Främre raden stående från vänster:
1) Okänd, 2) Okänd, 3) Okänd, 4) Paul Bäckman 5) SSK-sekreterare, Stockholm, 6) Sjögren, Stockholm, 7) Helmer Wästlund, 
8) Okänd, 9) Okänd och 10) Okänd.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-08 08:25:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-08 08:25:48) Kontakta föreningen