Vilan Fjällvägen 7

Stor villa i hemmanet LerholVillan Vilan var under en period kommunisterboställe,här bodde bl.a. Stellan von Berger.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:35:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:35:24) Kontakta föreningen