Hörnet-Finnbackagränd 8

Villa i hemmanet Lerhol. Tidigare, fram till ca 1980, låg här ett hus kallat Hörnet.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:19:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-10-23 17:18:46) Kontakta föreningen