Pörshagen

Bebyggelslämning i Lerhol i Brunskog.
Nr 13 på kartan över Brunskog.                                                                     Finns inga synliga märken på var stugan stog,små odlingsrösen,platsen ungefäligt utmärktb/ En liten stuga med ett rum.
d/ Britta s.k.Pörsa gick besökare tillhanda med brännvin,samt stod även till tjänst i andra sammanhang.
e/ Henning Beckman A.G.Eriksson


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:13:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-08-07 09:49:47) Kontakta föreningen