Nyen

Bebyggelslämning i Lerhol i Brunskog.
Nr 49 på kartan över Brunskog.b/ Mindre stuga som var belägen vid nuvarande Vilan.

d/ Här bodde Kristina Andersson som var dotter till Anders som drunknade vid Kvarndammen.(se Lellhage i Lerhol)

e/ Henning Beckman A.G.Eriksson


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:59:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:59:26) Kontakta föreningen