Bräkere

Bebyggelslämning i Lerhol i Brunskog.
Nr 48 på kartan över Brunskog.b/ Mindre stuga om ett rum och kök.Var belägen på östra sidan om sågdammen.

e/ Henning Beckman A.G.Eriksson


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:42:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:42:29) Kontakta föreningen