Kvarn-Lerhol

Kvarn i Lerhol                                                                                                     Siste ägare och mjölnare var Sam Nordensson kvarnen revs på 1970 talet.Med hjälp av ett vire spel kunde kvarnen och en nedanför liggande såg utnyttja vattnet i bägge dammarna.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:41:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-08-07 09:59:47) Kontakta föreningen