Anneberg-Mariebergsvägen 3-Marieberg

Villa i hemmanet LerholHar tidigare kallats Anneberg, numera Marieberg


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 19:56:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 19:56:05) Kontakta föreningen