Lillhagen

Bebyggelslämning i Lerhol i Brunskog.
Nr 108 på kartan över Brunskog. Ej skyltat,nytt hus på samma plats.b/ Stuga med ett rum och kök.

c/ Inköptes av garveriägare Bergkvist och användes till butik och kontor.

d/ Innan den flyttades så bodde här Anders som blev förolyckad genom att han gick på en planka över flalöpet vid Edane kvarnen där han ramlade i och drunknade.

e/ Henning Beckman och A.G.Eriksson

Byggnaden har återigen flyttats och är nu affären på Skutboudden.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 10:32:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 10:32:49) Kontakta föreningen