Nolhagsbråten

Bebyggelslämning i Lerhol i Brunskog.
Nr 14 på kartan över Brunskog.                                                                       Inga synliga märken efter stugans plats men stort odlingsröse,platsen ungefärligt utmärkt

b/ Stuga med två rum.
c/ Stugan blev flyttad till Svingen och därifrån till Brännvålet och är nu bebodd.
d/ När stugan stod på första tomten var den bebodd av Olof Amundsson dottern Britta och sonen Olle
e/ Henning Beckman A.G.Eriksson


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 00:11:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-08-07 09:42:22) Kontakta föreningen