Gökere

Bebyggelslämning i Lerhol i Brunskog.
Nr 110 på kartan över Brunskog. b/ Liten stuga med ett rum.

d/ Här bodde Johan Valund som var skomakare,han förfärdigade lappskor och vidare bodde en lerkrukmakare och enligt stugans namn så gjorde han även lergökar.Här bodde även en tid,modern Anna med sonen Oskar Steiner.Tomten tillhörde förr handlanden A.G.Schyman men han sålde den till en järnvägstjänsteman som byggde det nuvarande huset Vilan,vilket en tid har varit kommunisterboställe.

e/ Henning Beckman A.G.Eriksson


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:52:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:52:03) Kontakta föreningen