46-03-Vykort-Edane-24-1903

46-03-Vykort-Edane-24-1903
Lilla huset uppe till vänster är Manilla. I fronten ligger När Schymans, senare Lerholsfors, till höger Lerholsforskvarnen. Bröderna Johanssons smedja i mitten, senare Björnssons smedja. Bakom i mitten syns Lerholsbanken (jordmassor från kanalbygget).

Familjen Schyman uppställd på vägen framför huset.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-02-13 17:05:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-02-13 17:05:40) Kontakta föreningen