Lerhol

By (hemman) i västra BrunskogLERHOL. Källa: En bok om Brunskog.

Lerhol omnämnes första gången år 1503 i en skattelängd. Skattesumman var sju öre. Jordeboken för 1540 nämner en Nils i Lerhol, och om han levde år 1565 fick han betala skatt enligt följande skattesedel : »Oxeskatt 7 öre, Matgivne penningar 1 öre, Årliga hästar 4 och Konungshästar 4». Samma år blev Lerhols gård bränd och plundrad aven fientlig strövkår på Väg till Fryksdalen. Enligt säkra uppgifter blev gården bränd även år 1568. I början av 1600-talet får hemmanet enligt jordeboken betala skatt som vanligt men 1613 även Älvsborgs lösen med 42 mark d. v. s. 7 riksdaler, som betalades av de tre delägarna Erik och Jon samt änkan i Lerhol. I jordeboken för år 1630 är Olof i Lerhol ensam skriven för hemmanet och väl får företräda övriga delägare. Lerhols hemman beboddes år 1769 av sjutton familjer med 99 familjemedlemmar, av vilka den äldsta var 87 år gammal. Vid laga skiftet år 1848 uppmättes hemmanets areal till 1534,9 tunnland, varav 1158,6 tunnland voro skogsmark. Åkerarealen uppges 1938 vara 484,4 tunnland, och då var den uppdelad på trettioåtta brukningsdelar. År 1942 i församlings-boken uppges antalet invånare i Lerhol vara 364, och antalet hushåll 134. Det ovanligt stora antalet hushåll inom Lerhols hemman beror på att den östliga delen av inägorna införlivats med Edane stationssamhälle och uppdelats i lägenhetsområden.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:20:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:20:46) Kontakta föreningen