Bohultet

Bebyggelselämning i Östra Fösked i Brunskog.
Nr 16 på Brunskogskartan.
Ett litet skogstorp på ofri grund. När de gamla dog i mitten på 1800 talet flyttades stugan till Stenstad av en måg på stället Olof Nilsson i Ängarna
Uppgiftlämnare Oskar Olofsson Fösked


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 17:48:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 17:48:20) Kontakta föreningen