Ängmyren

Bebyggelslämning i Östra Fösked i Brunskog.
Nr 10 på kartan över Brunskog.

b/ Stugan hade varit byggd i två avsatser,så att det hade varit ett trappsteg mellan kök och kammare.För övrigt finns flera stenmurar,av vilka en del utgjorde grund för små uthus.
c/ stugan revs 1933 till ved.
d/ Ola Föskman var soldat för Fösked,han hade varit med till Dansk-Tyska gränsen på bevakning under det pågående krig vilket torde vara omkring 1848-50. En son till Föskman bodde en tid i stugan. Skomakare Olof Hedin och hans familj var de sista som bodde i stugan.De flyttade 1915 till Kil.
e/ Henning Beckman A.G.Eriksson och Oskar Olofsson.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:14:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:14:26) Kontakta föreningen