Stolpen

Bebyggelslämning i Östra Fösked i Brunskog.
Nr 11 på kartan över Brunskog.b) Liten stuga med ett rum. Tomtplatsen fullt synlig
c) Revs under förra seklet
d) Här bodde den s.k. Fallhäj med hustrun och två söner. Fallhäj var anlitad i bygd-
erna att trolla sjuka kreatur så att de skulle bli friska. En dag var Fallhäj till
Fösked för att trolla på en sjuk ko, vid samma tillfälle var hustrun till Vikene för
att tigga mat. De båda sönerna sju- och nioåringar var ensamma i hemmet, då en
främmande man kom in till dem, han tog en bibel som var placerad på en hylla
samt ordnade litet med den, men lade den åter på hyllan. När nu fadern kom
hem så berättade en av pojkarna följande: ”De ha vôre en främmat kär inne här,
å han tog ner bibla tå hölla å smôrsle mäa, men han laa tebaka i jän. Då sa
fadern ”Da ska ni se att ha ha snöte rakkniven för mej, för rakkniven låg i bibla”
Fadern tog ner bibeln från hyllan och undersökte den och då fanns i bibeln rak-
kniven och dessutom en mindre penningsumma. Det blev konstaterat att den
främmande kärn inte var någon tjuv, utan det var konung Karl XV, som var på
väg till Norge. Han såg den lilla stugan utvändigt, och kanske han var intres-
serad av att även se det torftiga hemmet invändigt.
e) Ivar Blomkvist, Lerhol, har berättat detta, enligt vad de gamla har berättat för
honom
b) Stugan bestod av endast ett litet rum, som fick tjänstgöra både som kök och
sängkammare
c) Stugan revs år 1933, sedan den sålts till ved
d) Johan Bergkvist och hans mor var de sista som bodde på stället. Deras död
inträffade med bara några dagars mellanrum. Eftersom kommunen hade några
kronor att bevaka, så föranstaltades om försäljning av stugan.
e) OBS Två olika uppgiftslämnare

 


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 23:42:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 23:42:53) Kontakta föreningen