Berget

Bebyggelselämning i Östra Fösked i Brunskog.
Nr 151 på Brunskogskartan.b/ Lågt hus om ett enda rum .
c/ Stugan revs år 1918. Den blev sedan flyttad och på nytt uppförd som lillstuga på gården Ängarna i Stenstad.
d/ Berget beboddes senast av en skräddare, "Jan på Berget", som härstammade från Stubbråten. Jan och hans hustru hade många barn och säkert var det ont om matbitarna många gånger. Jan ville emellertid inte vete av detta utan var nog tvärtom lite skrytsam. När folk antydde något om att det inte kunde vara lätt att ha så många barn i fattigdomen, så brukade Jan gärna i ganska stolt ton svara, att det var väl ingen sak eftersom grytan ju kokade upp lika fort för tio barn som för ett.

e/ Oskar Olofsson Fösked


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 21:50:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 21:50:51) Kontakta föreningen