Kullen-Östra

Gård i hemmanet Ö.Fösked i Brunskog. Kullen var på 1800-talet två gårdar.

C:a 1910 var det endast en gård kvar som numera kallas Kullen.

Se karta: Häradsekonomiska kartan 1883-95, blad Brunsberg och

Husförhörlängderna för 1891-95, blad 432 och 436.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 10:12:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 10:12:05) Kontakta föreningen