44-06-01-Fösked Där Oppe-04

44-06-01-Fösked Där Oppe-04
Drängen, kallad Kogôbben, Manne på Kuels (Kullens) veranda. Hans efternamn är inte 
känt. Bilden tagen Kullens veranda där fotografen bodde.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-11-24 10:27:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-11-24 10:27:54) Kontakta föreningen