Mobråtarna

Bebyggelselämning i Östra Fösked i Brunskog.
Nr 154 på Brunskogskartan.Sist bodde där Emma och Magnus Olsson i Furtan.När de sålde torpet,tog de bostadshuset med sig till Kärrsmossen,där virket från stugan i Mobråtarna fick utgöra stommen till en vacker villa.Rivningen av Mobråtarna skedde år 1932.

Uppg.Oskar Olofsson Fösked


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:32:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:32:09) Kontakta föreningen