Östra Fösked

By (hemman) i centrala Brunskog.ÖSTRA FÖSKED.
Om Ö:a Fösked finns det inte några sakuppgifter före 1713. Mantalslängden för detta år, som i avskrift finns tillhands, upptar två hemmansdelägare, vilka har en gemensam skatt till kronan på 4 daler 2 öre och 12 penningar. Den enes namn är Nils Jonsson, som i tionde krävs på drygt fem fjärdingar säd (råg, blandkorn, havre). Precis detsamma uppges som tiondelen av den skörd, som Olof Bengtsson, den andre hemmansdelägaren, fått år 1712. År 1740 är kronoskatten även då 4 daler 2 öre och 12 penningar vartill kommer 7 daler 31 öre och 4 4/5 penningar som mantalsränta, varför gårdens utlägg 1740 blev 12 daler och 2 öre. Avskriften av jordeboken visar också, att gården nu var delad på fem hemmansdelägare, och mantalslängden har arton skatteskrivna personer. År 1769 var antalet personer, som bodde i Ö:a Fösked, femtiosju. Vid laga skiftet år 1843 blev hemmanets areal uppmätt och befanns vara 1035,6 tunnland varav 878 tunnland var skogsmark. Hemmanets åkervidd uppgives år 1938 vara 96 tunnland. Antalet delägare i hemmanet var nio, år 1938. År 1942 bodde i hemmanet 64 personer, och hushållens antal var tjugotre.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:47:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:47:24) Kontakta föreningen