Högåsen

Bebyggelselämningi Lilla Skärmnäs i Brunskog.
Nr 61 på Brunskogskartan. Denna fastighet ägdes av en familj Blomström, som sålde den till Anders Andersson i Torsäng. Hela familjen emigrerade till Amerika i början av 1880-talet. Sedan var det några som hyrde stugan, men ungefär vid sekelskiftet blev den såld av dåvarande ägaren till Torsäng, Johan Andersson. Stugan var en låg byggnad och blev flyttad till Arvika.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 15:14:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 15:14:07) Kontakta föreningen