Övre Getviken

Bebyggelselämningi Lilla Skärmnäs i Brunskog.
Nr 59 på Brunskogskartan. Den sista som bodde där var Kajsa Nilsson, som övertog hemmet efter sina föräldrar. Hon bodde där till 1914, då hon gjorde auktion och Johannes Andersson i Nedre Get-viken köpte fastigheten och lade den till sin egendom. Stugan sålde han och den blev uppsatt på Melltomta i Stora Skärmnäs till snickarestuga, där den fortfarande har den uppgiften.
En svägerska till Kajsa Nilsson kom hem från Amerika och tog henne med sig dit.
Resan över Atlanten företogs jämt när kriget bröt ut 1914. Kajsa Nilsson var under återstoden av sitt liv bosatt i Amerika, och var över 103 år när hon dog.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 13:14:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-09-23 19:06:03) Kontakta föreningen