Nedre Getviken

Bebyggelselämningi Lilla Skärmnäs i Brunskog.
Nr 60 på Brunskogskartan.

.
Den siste som bodde där var Johannes Andersson, Han var från Frykerud, men kom med sin far till Östre i Strand, vilken var arrendator där åt Borgviks AB. Johannes Andersson efterträdde sin far som arrendator där. När han blev änkling så fick han Emma i Getviken till hushållerska och blev småningom gift med henne och då köpte han hennes mors och syskons andelar i Getviken och kom därigenom till Lilla Skärmnäs. När de sedermera blev gamla och inte orkade sköta om egendomen och sina två kor, sålde de fastigheten till Karl Andersson som lade det till sin fastighet Nyen och Emma och Johannes ackorderade in sig på ålderdomshemmet. Stugan om rum och kök sålde Karl Andersson för rivning till Petrus Gustafsson, Stora Skärmnäs, som satte upp den efter vägen till Nussviken och den kallades för Nygård. Johannes Andersson var ett original, som hela sitt liv hade i tanken att tillverka en ”perpelum mobile” och skaffade en del material därför och sade ”Det är ”pocka” te å gå om det blir rätt gjort.” Så fick han för sig att åka till Stockholm och tala med konung Gustaf V och redogöra för sina uppslag, men när han kom till Stockholm så var kungen borta och det var kronprinsen han fick audiens hos, men honom tyckte han mycket om. Johannes kom att tappa käppen på golvet, men kronprinsen spratt genast upp och tog käppen och ”flydde” mig den sade han. Men inte skall Eders kungliga höghet ta upp käppen åt mig, sade Johannes. Jo, det passar bra det, sade kronprinsen, för jag har yngre rygg än Johannes Andersson. De samtalade om ”evighetsmaskinen”, men Johannes ville träffa själva kungen i detta viktiga ärende och reste därför senare till Stockholm, och fick då sammanträffa med Gustaf V. Han gav Johannes det rådet att vända sig till någon ingenjör som utformar det hela. Men då sade Johannes: ”Dessa de begriper intnô.” Själv släppte han aldrig tanken på att lyckas och han skulle då bli en förmögen man med jord och skog. Han räknade med att bli ägare till området söder om järnvägen, således Stora och Lilla Skärmnäs, Nussviken, Sandviken och den del av Edane som låg söder om järn-vägen, således hela halvön från Edane järnvägsstation och till järnvägsbanken vid Gunnarsbyn.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:41:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:41:09) Kontakta föreningen