Hultet

Bebyggelselämningi Lilla Skärmnäs i Brunskog.
Nr 60 på Brunskogskartan. Efter vägen från Getviken ligger ett gärde som heter Hultet och där stod en stuga. Detta var ett torpställe till Där Oppe i Lilla Skärmnäs. De som bodde där hade försörjning åt en ko samt vedbrand. Sedan gick de framme på dagsverke mot en viss överenskommen dagpenning. Den första som talats om som hade torpet hette Anders och som i dagligt tal kallades Spans-Anders. Han var kunnig kolare.
En senare hette Karl Nilsson och var från Värmskog, som var där något år. Hans hustru hette Anna och var från Nytomta i Lilla Skärmnäs. När hennes far dog, fick hon en arvs-lott där, som de byggde på och sedan var det någon som fritt fick bo i Hultet, som ej hade något hem. Nu har stugan varit borta sedan före sekelskiftet.
I hemmet som Anna och Karl Nilsson byggde och som hette Västtomta, blev det tragiskt. Karl Nilsson och en av hans söner, som hette Adolf, höll på med kolning under sommaren åt en granne utefter Värmeln.
En dag när en yngre bror kom till dem med mat, så gick bröderna efter måltiden i sjön och badade och fadern låg inne i Kujan och vilade. Då kom den yngre, Gustaf, inrusande i Kujan och ropade att Adolf blev borta. Fadern sprang ut och gick i sjön med kläderna på för att få tag i sonen, men hade gått till botten och även fadern försvann. Detta hände i början av 1890-talet. Det blev ledsamt i hemmet och bekymmersamt ekonomiskt för den efterlevande makan och den stora barnaskaran. Insamlingar gjordes och det kom bidrag ända från Stockholm. Det kom in 800 kronor, som var en stor summa på den tiden.
Stugan Västtomta ägs nu av Karl Svensson och bebos ej av någon, annat än på somrarna någon tid av sommargäster.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:13:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:13:57) Kontakta föreningen