Lycka

Bebyggelselämningi Lilla Skärmnäs i Brunskog.
Nr 63 på Brunskogskartan.
Denna fastighet ägdes av Andreas Jonasson. Han började bli gammal och då kom han till min far, Johannes Nilsson, och ville sälja den till fastigheten om 5 tunnland jord och 10 tunnland skogsmark, så hans tre söner skulle få respenningar till Amerika. Det är bästa arvet jag kan ge dem, sade han. De tre döttrarna han hade skulle stanna i Sverige. Då begärde han 1.800 kronor, som min far utan vidare resonemang betalade honom. Sönerna slogo sig väl ut som farmare i Amerika och två av dem kom, när de blev gamla, tillbaka till Sverige och avslutade sin levnadsdag här, men den tredje sonen kom aldrig tillbaka till hemlandet.

Bebyggelsen å ovannämnda fastighet var bristfällig och kom så småningom bort, men stugan stod kvar framöver och det hölls till och med småskola i den, med Anna Ceder-lund, som lärarinna.

När stugan sedermera blev ledig, flyttade min far hem den till Där Oppe på 1880-talet, till lillstuga där den står än i dag.

Namnskylt vid vägkant,ny stuga byggd på gamla husgrunden.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 20:08:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 20:08:01) Kontakta föreningen