Bråten

Bebyggelselämning i Lilla Skärmnäs i Brunskog. Kallades ibland Nedre Bråten
.Nr 62 på Brunskogskartan. Denna fastighet ägdes av Anders Jansson som hade fått utflyttning dit vid lantmäteri-delningen å hela hemmanet Lilla Skärmnäs år 1848. Men efter hans död blev egendomen styckad mellan hans barn. Ett par lotter blev bebyggda, men resten och bostaden kom till Där Väste genom något köp av delägarna. Ägaren till Där Väste, Adolf Nilsson, sålde sedermera före sekelskitet stugan till Karlstad.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:51:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:51:45) Kontakta föreningen