Timmeråsen

Gård i hemmanet Lilla Skärmnäs i Brunskog. Inägor och skogsmark där utgjorde en av sönerna Där Väste, Nils Nilssons arvslott. Någon bostad hade ej förut funnits där, men han byggde under 1880-talet upp fullständig bostad där och bodde där med sin familj till år 1902, då han sålde fastigheten till Borg-viks AB för 15.000 kr. Borgviks AB hade arrendatorer där till för några år sedan. Nu är det planterad skog på inägorna. Alla uthusbyggnader utom svinhuset är nedrivna och bortfraktade. Stugan om tre rum och kök står kvar, år 2010.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:47:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-12-03 17:05:26) Kontakta föreningen