Lilla Skärmnäs

By (hemman) i södra Brunskog.LILLA SKÄRMNÄS. Källa: En bok om Brunskog

Jordbruket i Lilla Skärmnäs blev upptaget år 1598 och inskrevs i jordeboken som skattetorp år 1602.
I jordeboken för 1610 är gården inskriven som 1/3 hemman, och dess skattesedel lydde: »Oxeskatt 2 öre, Dagsverken 1, Årliga hästar 1, Konungshästar 1».
I tiondelängden för år 1613 är en Anders i Lilla Skarmnäs skriven för gården, och han kräves på 3 1/2 fjärdingar havre. Samma år kom Älvsborgs lösen, som ej fordrar skatt utan skriver honom som »husfattig och oförmögen».
År 1713 fanns sju skattskyldiga personer i hemmanet med 2 daler 28 öre 8 penningar i skatt. För samma år uppges i tiondelängden som årsskörd 40, 120 och 210 snesar för råg, korn och havre.
Uppgift finns, att jordeboks- och mantalsräntorna från Lilla Skärmnäs år 1740 var 2 daler 28 öre 8 penningar resp. 5 daler 10 öre 31/2 penningar.
År 1769 bodde sexton personer i Lilla Skärmnäs. Vid laga skiftet 1852 uppmättes hemmanets areal till 921,8 tunnland, varav 705,3 tunnland var skogsmark.
Hemmanets åkerareal år 1938 uppges vara 199,4 tunnland. Församlingsboken uppger 51 personer i 14 hushåll år 1939 i hemmanet.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:47:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:47:19) Kontakta föreningen