SJ Tjänstemannabostad Banvaktstuga norr

NR 400 Bebyggelselämning av SJ banvaktstuga troligen riven på 1940-50 talet


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:55:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:55:41) Kontakta föreningen