Där Nole

Nr 356 på Brunskogskartan
Inga synliga lämningar efter stugan Gården riven på1970 talet
Namn skylt placerad vid stenkällaren


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 23:58:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 23:58:54) Kontakta föreningen