Gunnarsbyn

By (hemman) i södra BrunskogGUNNARSBYN.
Gunnarsbyn nämns första gången i jordeboken år 1601 och skrives då som kyrkopart. År 1610 kallas gården Gunnarsbytorp och är »förökt» till 1/4 hemman. Skatten var då:
L. penningar 6 öre, Dagsverke 1, Årlige hästar 1 och Konungshästar 1». Gunnarsbyn är 1610 kyrkohemman. I avskriften anmärkes: »Bränt av vådeld». Brukaren av gården
hette Ingemar, och han betalade år 1613 12 kr i Älvsborgs lösen. För år 1615 är han inte med i längden, men för åren 1617, -18 och -19 får han betala tillsammans 18 mark. Enligt jordeboken är Gunnarsbyn år 1630 skattehemman, och ägaren hette Jöns i Gunnarsbyn. I 1713 års mantalslängd är en Per Bengtsson och en Erik Bengtsson skrivna för gården.
Deras gemensamma skatt enligt jordeboken är 1daler 20 öre och 9 3/5 penningar. I tiondelängden 1713 uppges, att skörden var åtta tunnor havre. År 1740 brukas gården av brukspatronen Johan Arvikander i Brunsberg. Gården torde ännu 1769 hört till Brunsberg, ty då bor här änkan Lisa Arvikander. Även en Olof Henriksson är för år 1769 antecknad med hustru och fem barn. År 1872 vid laga skiftet blev hemmanets areal uppmätt och befanns vara 276,3 tunnland, varav 198,5 tunnland var skogsmark. Enligt jordbrukstaxeringen 1938 fanns då 66 tunnland åker, som var liksom hela hemmanet fördelad på tre ägare. Församlingsboken för 1939 uppger fem hushåll i Gunnarsbyn med tillsammans åtta medlemmar.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:39:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 11:39:56) Kontakta föreningen