Moriansfors Bruksbyggningen

Bebyggelselämning i Brunsberg i Brunskog.
Nr 313 på Brunskogskartan.. b) En stor gammal en och enhalv vånings byggnad. Två lägenheter om ett stort rum och kök vardera på nedre botten, samt ett rum och kök på övre
c) I slutet av 1860-talet var nämnda bostad flyttad c:a 50 á 60 meter norrut, enär den stod i vägen för järnvägens byggande. Nedriven år 1959.
d) Tjänste- och arbetarbostad för Moriansfors ”Morjansfors”. Gjuteri- och Mekaniska verkstad. Åren 1953-1956 var det Brunskogs första Skogliga fortsättningsskola.
e) Johan A. Johansson, Strand

Knut Holm berättar.
Denna byggnad var flyttad från Brunsberg till Skogsberg 1861 när den nya vägen mot Boda var färdig.
Byggnaden kallades "Spiksmedstugan" och hade tidigare legat 100 m öster om
banvaktsstugan. När manufaktursmidet flyttades från Brunsberg 1809 knorrade
spiksmederna över att vägen var lång, speciellt vintertid.
Det var ont om spiksmeder. Arbetet var hårt och slitsamt och det fodrades
snabbhet och var svårt att lära, så brukspatronen föll till föga och flyttade
stugan.
Dessa uppgifter har jag fått av min släkting Karl Sigfrid Eriksson i
Hillsbro, Newtope, USA. Han hade i sin tur fått uppgifterna av sin farfar,
som även var min morfar, Erik Gustav Nilsson.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:14:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:14:50) Kontakta föreningen