26-03-01-Skogsberg-Moriansfors Bruksbygning-02- Familjen Läckström-Boda nr1078.jpg

26-03-01-Skogsberg-Moriansfors  Bruksbygning-02- Familjen Läckström-Boda nr1078.jpg
Moriansfors Bruksbyggning i Skogsberg.

Sittande på marken från vänster:

1) Anna Eriksson född Glännfelt, Mosstorpet
2) Rut Läckström, emigrerade till Amerika
3) Hanna Läckström född Tunberg, Borgvik
4) Hildur Läckström
5) - 7) Ej kända
8) Erik Läckström

Stående från vänster:
1) Mina Läckström
2) - 5) Ej kända
6) Ebba Maria Jansson, Bråten Skogsberg.
7) Hanna Emilia "Millan" Jansson, gift Andersson, Bråten

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-01-06 09:22:50) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-01-06 09:22:50) Kontakta föreningen