Skogsberg Nedre

Bebyggelselämning i Brunsberg i Brunskog.
Nr 328 på Brunskogskartan. b) Låg byggnad om ett rum och kök
c)
d) Från åren omkring första världskriget till senare hälften av 1950-talet bodde där finmekanikern, klockmakaren och bikungen Karl Johansson. Han reste mycket omkring i bygden och satte upp tröskverk för Moriansfors Gjuteri- och Mekaniska Verkstad.
Stugan brann ner på 1970 talet
e) Johan A. Johansson, Strand


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 00:13:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-10-13 17:37:33) Kontakta föreningen