Skogsberg-Brunsberg

By (hemman) i östra Brunskog.SKOGSBERG. Källa: En bok om Brunskog

Skogsberg anges som »obebyggt skogshemman i bergstrakt» och att »inom hemmanet låg det nedlagda järnbruket Moriansfors, anlagt 1783 vid ett fall i Brunbergsälven». För övrigt nämnes att Skogsberg inskrevs i jordeboken för första gången år 1646. Hemmanet ingår som en del i Brunsbergs herrgård.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:31:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-10-09 09:07:24) Kontakta föreningen