Rinnefors Stångjärnssmedja

Bebyggelselämning efter stångjärnssmedjan i Rinnefors.
Smedjan var i bruk 1695-1868.
År 1685 uppförde brukspatron på Brunsbergs bruk en vattendriven såg vid Rinnens utlopp i Vadälven. Älven utgör en öster gräns mot Boda i Kils kommun. Vadälven avvattnar sjön Rinnen i Säveln och sedan flyter via Brunsbergsälven ned i sjön Värmeln och via Borviksälven ut i Vänern.
1695 beviljades privilegier för ett järnbruk invid fallet, en bit uppströms sågen. Enligt beslutet skulle Geijer riva den nyanlagda sågen, trots att denna låg ett stycke nedströms den anlagda hammaren. Dessutom ställdes villkoret den skog som kunde användas för skeppsbygge inte skulle nyttjas som kolskog.
I jämförelse med de andra av Brunsbergsverkens bruk låg Rinnefors sämst till, ca sju kilometer från Brunsberg. För transporter mellan Vänern och bruket måste järnet omlastas sex gånger, detta var en bidragande orsak till att Rinnefors järnbruk lades ner 1868.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:57:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:57:32) Kontakta föreningen