Bengts Hage

Ligger strax öster om missionshuset. Se nr 278 på kartan.Öster om Missionshuset, nästan helt omgjärdat av stengärdesgårdar låg Bengts Hage. Uppodladt av Bengt Sjöberg. Han var fattig och hade ingenting, han gick i stugan och spelade fiol. Åt en bit mat och bröt upp sten. (Ingegärd Olsdotter på Hagen. ) Han var liten och rund men hans kärring var större (Anders Andersson från Finnbäcksänga 1960). Han hade anförvanter i Svinbäcken, Karlstad (Henry Vidner 1931) Stuga borta före sekelskiftet 1900. Den hade stått intill västra stenmuren. Platsen uppodlad under tiden för andra världskriget, varefter stenmuren kompletterdes.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:16:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 11:16:29) Kontakta föreningen