Broa

V Östomta, söder om vägen se nr 292 på kartan.Namnet hade den troligen fått där av,att gården låg i backen strax ovanför landsvägsbron, som leder över Skogsbäcken. Marken söder om landsvägen mellan nämnda brooch fryksdalsrå hör till Takene hemman. Både gården och människorna, som bodde där utgjorde kvarlevor från en länge sedan svunnen tid. Alla byggnader verkade uråldriga med sina gråa timmerväggar och nävertak. Troligen hade aldrig någonting vare sig utom eller innan sett en färgklick. Allt var grått i grått. När man kom in i stugan slog en frän odör av kattspillning emot en. Brofolket hade många katter och de hölls nattetid inomhus av rädsla för att de skulle komma till skada av en trollpacka, som enligt deras mening bodde i närheten. Vid Broa bodde tre syskon, Nisch, Marta och Kajsa. Vi barn kallade dom Marta, Maria och Lasarus efter en annan syskontrio, som vi gjort bekantskap med i bibliska historien. Brofolket var fullproppat med skrock och vidskepelse av värsta slag.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 01:31:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 01:31:29) Kontakta föreningen