34-03-2006-Takene skola-Träffar-06.jpg

34-03-2006-Takene skola-Träffar-06.jpg
Bakre raden från vänster:1) Ola Oledal, 2) Evy Nilsson (Person), 3) Marianne Silfors (Persson), 4) Margareta Lundqvist (Rinberg), 5) Lars Olsson.

Främre raden från vänster:1) Laila Andersson (Olsson), 2) Eva Johansson (Lundgren), 
3) Marianne Wikman (Löfgren), 4) Rolf Olsson

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-05-13 15:06:14) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-05-13 15:06:14) Kontakta föreningen